Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry on terveydenhuoltoalan ammattilaisten yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena tukea erilaisten kipujen tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Yhdistykseen kuuluu muun muassa lääkäreitä, sairaanhoitajia, hammaslääkäreitä, psykologeja, fysioterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä ympäri Suomea. Suomen kivuntutkimusyhdistyksellä on yli1000 jäsen ja se on ollut toiminnassa 1996 vuodesta lähtien.

Yhdistyksen uusilla verkkosivuilla sanotaan, että yhtenä yhdistyksen päämääränä on myös parantaa kivunhoitotyön parissa työskentelevien koulutusta ja työolosuhteita. Yhdistyksen toiminnan ansiosta lääkäreille ja hammaslääkäreille onkin saatu erityispätevyys kivunhoitoon. Lisäksi fysioterapeuteille ja psykologeille on käynnistetty erillinen kivunhoitoon erikoitunut koulutusohjelma.

Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea kivun tutkimuksen ja hoidon hyväksi tehtävää työtä. Vuonna 2019 mukaan pääsi 40 euron vuosimaksulla.